BROCHURES & REGLEMENTEN

INFOBROCHURE 2021-2022
Onze infobrochure vertelt u alles wat u wil weten over onze school, praktische richtlijnen en zoveel meer...
SCHOOLREGLEMENT 2021-2022
De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het pedagogisch project van de school voor ontvangst en akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. Het schoolreglement, met inbegrip van de afsprakennota, worden door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling schriftelijk of via elektronische drager (schoolwebsite, e - mail, ...) aan de ouders ter beschikking gesteld.
VISIE
Bekijk hier de visie van onze school.
GEZONDHEIDSBELEID
Bekijk hier het gezondheidsbeleid van onze school.
BEWEGINGS- EN SPORTBELEID
Bekijk hier ons bewegings- en sportbeleid.
PRIVACYBELEID (GDPR)
Bekijk hier de afspraken rond ons privacybeleid (GDPR).
ANTI-PESTACTIEPLAN
Bekijk hier ons ANTI-pestactieplan