GODSDIENST - meester Hans

Het doel van de Rooms-katholieke godsdienstles is kinderen laten kennismaken met de droom van God.  In de verhalen van Jezus en zijn omgang met de mensen is de droom van God zeker en vast te bespeuren.

Vele Bijbelverhalen worden bestudeerd, op zoek naar de symboliek die vandaag nog spreekt in onze goede manier van leven met elkaar. Christen zijn is proberen te leven vanuit het vertrouwen dat God van ons houdt en die liefde delen met elkaar in de waarden en de normen. Het is dankbaar zijn om zoveel, het is meeleven en meehelpen daar waar het nodig is in onze samenleving. Bidden is essentieel om de relatie met God levendig te houden en de houvast in het leven te vinden.

Regelmatig toetsen we ons geloof ook af met de andere wereldgodsdiensten, op zoek naar gelijkenissen en verschillen. Naast de verschillende terreinen worden de kinderen ook voorbereid op schoolvieringen en de kerkelijke feesten.

Stuur een bericht naar meester Hans

hans@deweidewereld.be