Inschrijvingen

Beste ouders,

Vanaf schooljaar 2018-2019 was er op onze school een inschrijvingsbeperking van kracht. Dit werd opgestart omdat onze school te klein werd om alle leerlingen, op een goede manier, onder te brengen in de bestaande lokalen.

We zijn echter zeer blij dat er, in de nabije toekomst, 2 klassen achteraan onze school bijkomen. Zo krijgen we extra ruimte om opnieuw meer leerlingen in onder te brengen.

Daarom willen we onze inschrijvingsbeperking stopzetten. Dit werd al besproken op de personeelsvergadering van maandag 13 september 2021, op de schoolraad van dinsdag 28 september 2021 en op het College van Burgemeester en Schepenen van maandag 18 oktober 2021.

 Vanaf nu kunnen we opnieuw starten met vrije inschrijvingen!!!


Bereken de instapdatum van uw kleuter met deze link: Bereken de instapdatum voor je kleuter (vlaanderen.be)

 

Met vriendelijke groeten,

 

Peter Berlamont

Directie GBS De “Weide” Wereld