Inschrijvingen

Hieronder kan u het inschrijvingsbeleid van onze school terugvinden voor schooljaar 2021 - 2022.

INSCHRIJVINGSBELEID 2021 – 2022

Uitgangspunten om het inschrijvingsbeleid uit te bouwen zijn:

1)     Voorrangsregeling voor kinderen van eenzelfde leefentiteit (‘broers & zussen’) en voor kinderen van het personeel

Dat betekent dat we er bewust voor kiezen dat broertjes en zusjes altijd kunnen worden ingeschreven, ook al zou de capaciteit van 24 overschreden worden. We vinden het immers belangrijk dat ouders hun kinderen samen naar school kunnen laten gaan.

2)     In het kader van het optimaliseren van het inschrijvingsproces, worden de resterende vrije plaatsen ingevuld a.d.h.v. een aanmeldingsprocedure. Voor de effectieve toewijzing na aanmelding wordt het criterium ‘domicilieadres van het kind – afstand school’ gehanteerd.

Dit betekent dat we er bewust voor kiezen dat gezinnen die dichter bij de school wonen, meer kansen hebben school te lopen in de gemeenteschool, dan gezinnen die verder af wonen. We hebben immers het geluk dat we in de gemeente nog 5 andere kwaliteitsvolle scholen hebben.

Een aanmeldingsprocedure betekent dat ouders zich in een eerste fase kunnen aanmelden (dit vermijdt dan ook fysieke wachtrijen). Eens de aanmeldingsperiode voorbij, worden de kandidaat-leerlingen geordend op basis van afstand tot de school. Dat betekent dus dat het géén zin heeft om zich als eerste aan te melden aan de school, immers, afstand wordt het enige criterium. Deze aanmeldingsprocedure houdt evenzeer de verplichting in te werken met een dubbele contingentering : we moeten een aantal plaatsen vrijhouden voor indicatorleerlingen.

De huidige relatieve aanwezigheid van indicator vs niet-indicatorleerlingen op onze school bedraag 7-93%. Het lijkt ons billijk & opportuun om deze capaciteit uit te breiden naar 15-85%. Dit betekent op een klascapaciteit van 24 leerlingen, 4 plaatsen voor indicatorleerlingen en 20 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. LET WEL; deze bepaling geldt ENKEL voor de instroomjaren (peuter, 1e kleuter en 1e leerjaar).

 

PLANNING INSCHRIJVINGEN 2020-2021 VOOR SCHOOLJAAR 2021-2022

In concrete betekent dit de volgende timing voor het inschrijven in onze gemeenteschool:

-          Voorrangsgroepen (kinderen van eenzelfde leefentiteit en kinderen van het personeel) schrijven zich in tussen maandag 04/01/2021 en vrijdag 29/01/2021.
BRIEF: GBS_Kruishoutem_aanmeldingsdossier_inschrijving_broers_en_zusjes.pdf

-          Vanaf maandag 08/02/2021 worden het aantal vrije plaatsen (in beide contingenten) bekend gemaakt via de website van de school. 

 

Situatie 2021-2022

Capaciteit:

Reeds ingeschreven:

Resterende plaatsen:

Geboortejaar 2019

24

13

11 

Geboortejaar 2018

24

 22

2

Geboortejaar 2017

24

 25

Geboortejaar 2016

24

 25

totaal

96

 85

 13

 

 

 

 

1ste leerjaar

 24

26 

2de leerjaar

24 + 24

33

15 

3de leerjaar

24

 20

4de leerjaar

24 + 24

 34

14 

5de leerjaar

24 

 29

6de leerjaar

24 

 23

totaal

192

 165

 34

-          Van maandag 01/03/2021 t.e.m. woensdag 31/03/2021 loopt de aanmeldingsperiode voor ouders

-          Op 19/04/2021 wordt een rangschikking opgemaakt van de aangemelde kinderen op basis van het criterium ‘domicilieadres kind – afstand school’

Situatie 2021-2022  capaciteit  reeds ingeschreven  resterende plaatsen
geboortejaar 2019 24  19
geboortejaar 2018 24  22 
geboortejaar 2017 24  25 
geboortejaar 2016 24  25
totaal: 96    
       
 1ste leerjaar  24 26  0
 2de leerjaar 24 + 24 33  15 
 3de leerjaar 24  20   4
 4de leerjaar 24 + 24  34  14 
 5de leerjaar 24  29 
 6de leerjaar 24  23 
totaal:  192     

-          Op vrijdag 30/04/2021 worden ouders die zich aangemeld hebben gecontacteerd

- Vanaf maandag 03/05/2021 tot vrijdag 28/05/2021 worden de toegewezen leerlingen ingeschreven.

-          Vanaf maandag 31/05/2021 lopen de resterende vrije inschrijvingen  voor open plaatsen (aanvullen & opvullen contingenten)

 Situatie 2021-2022  capaciteit  reeds ingeschreven  resterende plaatsen
geboortejaar 2019  24 22 2
geboortejaar 2018 24  22 
geboortejaar 2017 24  25 
geboortejaar 2016 24  25 
totaal: 96     
       
 1ste leerjaar  24  26
2de leerjaar  24 + 24 33  15 
3de leerjaar  24  20 
4de leerjaar  24 + 24   34  14
5de leerjaar  24 29 
6de leerjaar 24 23 
totaal: 192    

Met vriendelijke groeten,

Peter Berlamont

directie