Inschrijvingen

Hieronder kan u het inschrijvingsbeleid van onze school terugvinden voor schooljaar 2020 - 2021.

INSCHRIJVINGSBELEID 2020 – 2021

Uitgangspunten om het inschrijvingsbeleid uit te bouwen zijn:

1)     Voorrangsregeling voor kinderen van eenzelfde leefentiteit (‘broers & zussen’) en voor kinderen van het personeel

Dat betekent dat we er bewust voor kiezen dat broertjes en zusjes altijd kunnen worden ingeschreven, ook al zou de capaciteit van 24 overschreden worden. We vinden het immers belangrijk dat ouders hun kinderen samen naar school kunnen laten gaan.

2)     In het kader van het optimaliseren van het inschrijvingsproces, worden de resterende vrije plaatsen ingevuld a.d.h.v. een aanmeldingsprocedure. Voor de effectieve toewijzing na aanmelding wordt het criterium ‘domicilieadres van het kind – afstand school’ gehanteerd.

Dit betekent dat we er bewust voor kiezen dat gezinnen die dichter bij de school wonen, meer kansen hebben school te lopen in de gemeenteschool, dan gezinnen die verder af wonen. We hebben immers het geluk dat we in de gemeente nog 5 andere kwaliteitsvolle scholen hebben.

Een aanmeldingsprocedure betekent dat ouders zich in een eerste fase kunnen aanmelden (dit vermijdt dan ook fysieke wachtrijen). Eens de aanmeldingsperiode voorbij, worden de kandidaat-leerlingen geordend op basis van afstand tot de school. Dat betekent dus dat het géén zin heeft om zich als eerste aan te melden aan de school, immers, afstand wordt het enige criterium. Deze aanmeldingsprocedure houdt evenzeer de verplichting in te werken met een dubbele contingentering : we moeten een aantal plaatsen vrijhouden voor indicatorleerlingen.

De huidige relatieve aanwezigheid van indicator vs niet-indicatorleerlingen op onze school bedraag 7-93%. Het lijkt ons billijk & opportuun om deze capaciteit uit te breiden naar 15-85%. Dit betekent op een klascapaciteit van 24 leerlingen, 4 plaatsen voor indicatorleerlingen en 20 plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. LET WEL; deze bepaling geldt ENKEL voor de instroomjaren (peuter, 1e kleuter en 1e leerjaar).

 

PLANNING INSCHRIJVINGEN 2019-2020 VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021

In concrete betekent dit de volgende timing voor het inschrijven in onze gemeenteschool:

-          Voorrangsgroepen (kinderen van eenzelfde leefentiteit en kinderen van het personeel) schrijven zich in tussen maandag 4/11/2019 en vrijdag 29/11/2019.
BRIEF: GBS_Kruishoutem_aanmeldingsdossier_inschrijving_broers_en_zusjes.pdf

-          Vanaf maandag 6/1/2020 worden het aantal vrije plaatsen (in beide contingenten) bekend gemaakt via de website van de school. 

 

Situatie 2020-2021

Capaciteit:

Reeds ingeschreven:

Resterende plaatsen:

Geboortejaar 2018

24

 15

 9

Geboortejaar 2017

24

 26

Geboortejaar 2016

24

 26

Geboortejaar 2015

24

 28

 0

totaal

96

 

 

 

 

 

 

1ste leerjaar

 24 + 24

 31

17 

2de leerjaar

24 

 27

3de leerjaar

24 + 24 

 36

12 

4de leerjaar

24 

 30

 0

5de leerjaar

24 

 26

 0

6de leerjaar

24 

 25

 0

totaal

192

 

 

-          Van maandag 2/03/2020 t.e.m. dinsdag 31/03/2020 loopt de aanmeldingsperiode voor ouders

-          Op 03/04/2020 wordt een rangschikking opgemaakt van de aangemelde kinderen op basis van het criterium ‘domicilieadres kind – afstand school’

Situatie 2020-2021  capaciteit  reeds ingeschreven  resterende plaatsen
geboortejaar 2018 24 24 0
geboortejaar 2017  24  26 
geboortejaar 2016  24  26 
geboortejaar 2015  24  28 
totaal: 96    
       
 1ste leerjaar  24 + 24 32 16
 2de leerjaar 24  27 
 3de leerjaar 24 + 24  36  12 
 4de leerjaar 24  30 
 5de leerjaar 24  26
 6de leerjaar 24  25 
totaal:  192     

-          Op donderdag 30/04/2020 worden ouders die zich aangemeld hebben gecontacteerd

- Vanaf maandag 4/05/2020 tot dinsdag 26/05/2020 worden de toegewezen leerlingen ingeschreven.

-          Vanaf vrijdag 29/05/2019 lopen de resterende vrije inschrijvingen  voor open plaatsen (aanvullen & opvullen contingenten)

 Situatie 2020-2021  capaciteit  reeds ingeschreven  resterende plaatsen
geboortejaar 2018  24 23 1
geboortejaar 2017  24  26 
geboortejaar 2016  24  25 0
geboortejaar 2015 24  26
totaal: 96     
       
 1ste leerjaar  24 + 24 32  16
2de leerjaar  24  22 2
3de leerjaar  24 + 24  34 14 
4de leerjaar  24  29
5de leerjaar  24  24
6de leerjaar 24 23 1
totaal: 192    

Met vriendelijke groeten,

Peter Berlamont

directie